บริษัท ฟูอิน ชิปปิ้ง จำกัด/ FU IN SHIPPING CO.,LTD./ 福运外代股份有限公司

บริษัท ฟูอิน ลอจิสติคส์ จำกั/ FU IN LOGISTICS CO.,LTD./福运货运股份有限公司

ที่อยู่ 139/18 หมู่ที่ 2 ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50100 ประเทศไทย

เบอร์โทรศัพท์ 0898518866

อีเมล์: cm8866@hotmail.com

 

地址:
泰国, 清迈府, 清迈市, 八答县,
第二村 139/18 号.
电话: +6689-851-8866, +6686-421-5355, +6693-135-6988
传真: +6653-812-969
邮件: cm8866@hotmail.com

维信 WE CHAT ID: ARANYA8866

LINE ID: aranya8866

BACK TO MAIN PAGE